Ondartet føflekkreft i øyet oppdaget

Norske Eyecheck System, en telemedisinsk spesialisttjeneste for øyesykdommer, har i februar diagnostisert ondartet føflekk kreft i øye hos 2 pasienter. Begge pasientene ble umiddelbar henvist videre til sine respektive øyeavdelinger og er begge 2 primært ferdigbehandlet. Disse 2 casene er bare en brøkdel av mange nyoppdagete sykdommer som ble henvist i tide til behandling.

https://www.mynewsdesk.com/no/aleap/pressreleases/ny-teknologi-kan-gibetydelig-kapasitetsoekning-i-norges-offentlige-oeyehelsevesen-2986094

Får 25 millioner kroner fra EU

Bedriften sensiBel i Forskningsparken får 25 millioner kroner i tilskudd og tilbud om 42 millioner kroner i egenkapital fra EU. Bedriften får dermed tilbud om totalt 67 millioner kroner til å utvikle sin mikrofonteknologi videre.

https://nab.no/nyheter/nordre-aker-bedrift-far-25-millioner-kroner-fra-eu/19.20619

Mulig finansieringskilde?

Monner er en digital plattform som setter penger i arbeid. Vi setter bedrifter med vekstambisjoner i direkte kontakt med investorer. Det vi i Monner er mest opptatt av er å bidra til vekst i nye og etablerte gründerbedrifter. Man kan være relativt liten, og likevel skape en stor opplevelse eller ha stor betydning. Monner anerkjenner og støtter de som vil og kan utrette mer, bare de får muligheten. Det gjelder både for bedrifter og investorer.

https://www.monner.no/index.html#

Jobber som helter i kampen mot viruset

Etterspørselen etter Epiguards isolasjonsbåre har eksplodert. Kunder som tidligere drøyd lenge med å bestemme seg, har nå lagt inn bestillinger. Stadig nye kunder har tatt kontakt, ikke bare fra Norge, men over hele verden. Lageret Epiguard hadde, er nå tomt, og det produseres nye “Epishuttles” fortløpende.

https://shifter.no/nyheter/dette-selskapet-jobber-som-helter-i-kampen-mot-viruset-na-styrker-de-produksjonen-kraftig-for-a-levere-nok-isolasjonsbarer/177919

Offentlig-privat samarbeid – utlysning 2020

Innovasjon Norge søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger på viktige problemstillinger. Vi lyser ut 75 millioner kroner til offentlig-private innovasjonspartnerskap med mål om å løse samfunnsutfordringer.

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonspartnerskap/offentlig-privat-samarbeid–utlysning-2019/

Fristen for å søke StimuLab i 2020 er 28. februar.

Støtte til innovasjon

StimuLab er stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, og skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.

Stimulab tilbyr tverrfaglig veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter.Midlene vi tildeler, skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet, og prosjektene vi støtter, skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene de samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

StimuLabs portefølje består nå av 21 prosjekter. Åtte av disse er ferdige, og du kan lese mer om resultatene og erfaringene deres.

De øvrige prosjektene hadde oppstart i 2018 og 2019, og er nå i gang med sitt utviklingsarbeid.