Hvordan får vi den beste innovasjonspolitikken?

Hvordan får vi den beste innovasjonspolitikken?

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen ønsker innspill til utvikling av innovasjonspolitikken.

Under Oslo Innovation Week mandag 17. oktober ba næringsminister Monica Mæland gründere, næringsliv, organisasjoner og akademia om innspill til innovasjonspolitikken.

Det er to områder vi særlig ønsker å arbeide med fremover;  Hvordan kan vi få mer verdiskaping ut av tilgjengelig kunnskap? Og hvordan kan vi få fram flere innovative vekstbedrifter?

– For å få på plass en treffsikker politikk er vi helt avhengig av tilbakemeldinger, sier hun.

 Mæland ønsker seg innspill på følgende problemstillinger:

Hvordan kan vi få mer verdiskaping ut av tilgjengelig kunnskap?

  • Hva er barrierene for kunnskapsoverføring mellom næringer (og da særlig mellom petroleumssektoren til andre felt)? Hva kan myndighetene gjøre for å legge bedre til rette?
  • Hva er barrierene for å lykkes med å kommersialisere større del av forskningen i Norge? Hva kan myndighetene gjøre for å legge bedre til rette? Er det behov for nye eller justerte tiltak?
  • Hvordan kan myndigheten bidra til en sterkere entreprenørskapskultur på norske universiteter og høyskoler?

Hvordan kan vi få fram flere innovative vekstbedrifter?

  • Hvordan kan vi få frem flere innovative vekstbedrifter? Hva kan myndighetene gjøre?
  • Er det behov for nye eller justerte virkemidler rettet mot innovative vekstbedrifter?

Utover våren vil vi ha en rekke møter hvor disse områdene vil være et tema. Vi skal også legge frem en Industrimelding hvor flere av disse problemstillingene vil behandles.

Innspill kan sendes på e-post til: postmottak@nfd.dep.no

Design og innovasjon – en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

Design og innovasjon – en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mandag 7. november inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Designdrevet Innovasjonsprogram i Norsk design og arkitektursenter (DOGA) til et halvdagsseminar om erfaringer fra tre innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har brukt tjenestedesign.

  • Innovasjon i offentlig sektor – like viktig for økonomien som innovasjon i privat sektor?
  • Er design og brukerinnsikt verktøy som hjelper oss til å nå mål i offentlig sektor?
  • Er rammer, strukturer og kompetanse gode nok for innovasjon i offentlig sektor?

Rapporten “Fang tidstyven – Tre prosjekter fra offentlig sektor” (pdf) ble presentert på seminaret.

Nett-tvDesign og innovasjon – en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

Se sendingen herSe sendingen her

Program

Innledning
09.00-09.05 Velkommen
Jan Hjelle, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ekspedisjonssjef i Avdeling for IKT og fornying
09.05- 09. 20 Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
09.20- 09.30 Statssekretær Fredrik Wang Gierløff, Helse- og omsorgsdepartementet.
09.30- 09.50 Erfaringer fra tjenestedesignprosjekter i offentlig sektor
Skule Storheill, direktør innovasjonsprogrammer (DIP) ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
Presentasjon (pdf)
 Prosjektene
09.50- 10.15 Brukerbehov, organisering og ressursutnyttelse – Rokilde sykehjem
Stephanie Helland, enhetsleder, Rokilde sykehjem, Kristiansund kommune
Presentasjon (pdf)
10.15 – 10.40 Raskere til riktig hjelp for psykisk syke – Oslo Universitetssykehus, TIPS Sør-Øst
Kristin Lie Romm, overlege, spesialist i psykiatri, PhD
Presentasjon (pdf)
10.40 – 11.00  Kaffepause
11.00 – 11.25 Strukturer for brukerretting i en offentlig virksomhet – Sykehuset Østfold
Liv Marit Sundstøl, klinikksjef akuttmedisin og prosessdirektør
Rachel Lørum, organisasjonspsykolog
Presentasjon (pdf)
Faglig utdyping
11.25 – 11.40 Endring og innovasjon
Jan Grund, professor i helseledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus og Campus Kristiania.
11.40 – 12.00 Oppsummering, spørsmål og kommentarer

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) kan virksomheter søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Hvis designere involveres tidlig er det større sjanse for å utvikle et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukerens faktiske behov. Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Neste søknadsfrist er 11. mai 2017, og søknadsskjemaet åpner 1. mars 2017.

 

Les mer