Nordic Innovation Summit

Join us May 14 for an extraordinary online event exploring Sustainability, Economic Reinvention, and Corporate Leadership

The Nordic Innovation Summit brings together top Nordic and Pacific Northwest leaders and thinkers to discuss critical issues facing our communities and the world. Due to COVID-19, this year’s Summit has been transformed into a free, online event.  

https://www.nordicmuseum.org/innovation

De viktigste krisetiltakene for startups, gründere og selvstendig næringsdrivende

Pakken på fem milliarder kroner er blant annet rettet mot å styrke gründere og vekstbedrifter. Onsdag åpnes muligheten for å søke.

– Det er en hel del penger. Vi ønsker at innovasjon- og omstillingsprosjekter skal gjennomføres selv om tidene er vanskelige. Da er det viktig at det ikke stopper opp. Folk har ny ideer og kundegrupper, sier næringsminister Iselin Nybø til VG.

Det gjelder både tilskudd, lån og investeringskapital. 2,6 milliarder er tilskudd til unge vekstbedrifter, mens opp mot 3 milliarder er innovasjonslån.

– Sånn det står nå kan det å få tak i privatkapital bli vanskelig, så da er viktig at staten gå inn.

https://shifter.no/nyheter/en-guide-gjennom-krisepakke-jungelen/118805

Antall nyetableringer til værs

Totalt i Norge ble det etablert 20.226 nye bedrifter og foretak, noe som er 2592 flere enn for samme periode i 2019. Det gir en økning på 14,7 prosent flere nye foretak i første kvartal i Norge.

Koronakrisen har sendt tusenvis av nordmenn inn i Nav-køen. Siden midten av mars er det registrert over 400.000 arbeidssøkere – og flere vil det trolig bli.

Samtidig har det vært en markant økning i antall nyetableringer i mars i år i forhold til i fjor over hele landet.

Tall fra Brønnøysundregistrene og Visma viser at økningen har vært ekstra tydelig etter 13. mars.

https://www.nrk.no/nordland/antall-nyetableringer-til-vaers_-_-skummelt-a-satse-na_-men-haper-vi-skal-klare-det-1.14975754

Innovasjon i krisetider

Når ting er usikkert og uforutsigbart, og økonomien er i fritt fall, blir det ekstra viktig å definere hva virksomhetene skal leve av etter krisen, skriver Sandra Hovland og Hanne Løken.

Hva skjer med innovasjon når verden delvis stenges ned? Den verdensomspennende krisen vil ha betydelig påvirkning på den globale økonomien, markedene, konkurransesituasjonen, måten vi driver på, og evnen til innovasjon.

Mange virksomheter har sett seg nødt til å endre måten de driver på. Ansatte jobber hjemmefra, og enkelte permitteres. Noen stenges helt ned, friheter begrenses, beslutninger tas på usikkert grunnlag, og på svært kort tid. Risikoviljen reduseres og kostnader kuttes. I krisetider, der kostnadsbesparelser, brannslukking og daglig drift har første prioritet, blir investering i innovasjon noe av det første som rammes. Dette er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. 

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2020/04/05/7515266/innovasjon-i-krisetider

Gjensidige investerer 25 millioner i landbruksapp

Mimiro foretar en emisjon på 60 millioner kroner, hvor Gjensidige går inn med 25 millioner, Tine og FK Agri med resten.

– Dagens digitale løsninger for landbruket er ikke i stor nok grad bygget på bondens behov. Sammen med Tine og Felleskjøpet ønsker vi å være med på å utvikle løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon i norsk landbruk, sier Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige.

Mimiro ble etablert av Tine og Felleskjøpet Agri i 2018. Selskapet utvikler et økosystem for teknologisk og digital innovasjon i landbruket. Data fra bonden selv står sentralt i denne utviklingen.

https://www.bondebladet.no/aktuelt/gjensidige-inn-i-mimiro-med-25-millioner/

Ondartet føflekkreft i øyet oppdaget

Norske Eyecheck System, en telemedisinsk spesialisttjeneste for øyesykdommer, har i februar diagnostisert ondartet føflekk kreft i øye hos 2 pasienter. Begge pasientene ble umiddelbar henvist videre til sine respektive øyeavdelinger og er begge 2 primært ferdigbehandlet. Disse 2 casene er bare en brøkdel av mange nyoppdagete sykdommer som ble henvist i tide til behandling.

https://www.mynewsdesk.com/no/aleap/pressreleases/ny-teknologi-kan-gibetydelig-kapasitetsoekning-i-norges-offentlige-oeyehelsevesen-2986094

Får 25 millioner kroner fra EU

Bedriften sensiBel i Forskningsparken får 25 millioner kroner i tilskudd og tilbud om 42 millioner kroner i egenkapital fra EU. Bedriften får dermed tilbud om totalt 67 millioner kroner til å utvikle sin mikrofonteknologi videre.

https://nab.no/nyheter/nordre-aker-bedrift-far-25-millioner-kroner-fra-eu/19.20619