Hvordan får vi den beste innovasjonspolitikken?

Hvordan får vi den beste innovasjonspolitikken?

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen ønsker innspill til utvikling av innovasjonspolitikken.

Under Oslo Innovation Week mandag 17. oktober ba næringsminister Monica Mæland gründere, næringsliv, organisasjoner og akademia om innspill til innovasjonspolitikken.

Det er to områder vi særlig ønsker å arbeide med fremover;  Hvordan kan vi få mer verdiskaping ut av tilgjengelig kunnskap? Og hvordan kan vi få fram flere innovative vekstbedrifter?

– For å få på plass en treffsikker politikk er vi helt avhengig av tilbakemeldinger, sier hun.

 Mæland ønsker seg innspill på følgende problemstillinger:

Hvordan kan vi få mer verdiskaping ut av tilgjengelig kunnskap?

  • Hva er barrierene for kunnskapsoverføring mellom næringer (og da særlig mellom petroleumssektoren til andre felt)? Hva kan myndighetene gjøre for å legge bedre til rette?
  • Hva er barrierene for å lykkes med å kommersialisere større del av forskningen i Norge? Hva kan myndighetene gjøre for å legge bedre til rette? Er det behov for nye eller justerte tiltak?
  • Hvordan kan myndigheten bidra til en sterkere entreprenørskapskultur på norske universiteter og høyskoler?

Hvordan kan vi få fram flere innovative vekstbedrifter?

  • Hvordan kan vi få frem flere innovative vekstbedrifter? Hva kan myndighetene gjøre?
  • Er det behov for nye eller justerte virkemidler rettet mot innovative vekstbedrifter?

Utover våren vil vi ha en rekke møter hvor disse områdene vil være et tema. Vi skal også legge frem en Industrimelding hvor flere av disse problemstillingene vil behandles.

Innspill kan sendes på e-post til: postmottak@nfd.dep.no