Innovasjonsprisen

KMDs innovasjonspris skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen 2020 er på 500.000 og skal tildeles en kommune som kan vise til godt innovasjonsarbeid med konkrete resultater. KMDs innovasjonspris vil bli delt ut på Fremtidens kommuner, Arendal.

https://www.difi.no/sites/difino/files/soknadsskjema_kmds_innovasjonspris_2020.docx

Søknadsfrist er 20. mars.