Fristen for å søke StimuLab i 2020 er 28. februar.

Støtte til innovasjon

StimuLab er stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, og skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.

Stimulab tilbyr tverrfaglig veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter.Midlene vi tildeler, skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet, og prosjektene vi støtter, skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene de samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

StimuLabs portefølje består nå av 21 prosjekter. Åtte av disse er ferdige, og du kan lese mer om resultatene og erfaringene deres.

De øvrige prosjektene hadde oppstart i 2018 og 2019, og er nå i gang med sitt utviklingsarbeid.