Får 25 millioner kroner fra EU

Bedriften sensiBel i Forskningsparken får 25 millioner kroner i tilskudd og tilbud om 42 millioner kroner i egenkapital fra EU. Bedriften får dermed tilbud om totalt 67 millioner kroner til å utvikle sin mikrofonteknologi videre.

https://nab.no/nyheter/nordre-aker-bedrift-far-25-millioner-kroner-fra-eu/19.20619