Gjensidige investerer 25 millioner i landbruksapp

Mimiro foretar en emisjon på 60 millioner kroner, hvor Gjensidige går inn med 25 millioner, Tine og FK Agri med resten.

– Dagens digitale løsninger for landbruket er ikke i stor nok grad bygget på bondens behov. Sammen med Tine og Felleskjøpet ønsker vi å være med på å utvikle løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon i norsk landbruk, sier Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige.

Mimiro ble etablert av Tine og Felleskjøpet Agri i 2018. Selskapet utvikler et økosystem for teknologisk og digital innovasjon i landbruket. Data fra bonden selv står sentralt i denne utviklingen.

https://www.bondebladet.no/aktuelt/gjensidige-inn-i-mimiro-med-25-millioner/