Innovasjon i krisetider

Når ting er usikkert og uforutsigbart, og økonomien er i fritt fall, blir det ekstra viktig å definere hva virksomhetene skal leve av etter krisen, skriver Sandra Hovland og Hanne Løken.

Hva skjer med innovasjon når verden delvis stenges ned? Den verdensomspennende krisen vil ha betydelig påvirkning på den globale økonomien, markedene, konkurransesituasjonen, måten vi driver på, og evnen til innovasjon.

Mange virksomheter har sett seg nødt til å endre måten de driver på. Ansatte jobber hjemmefra, og enkelte permitteres. Noen stenges helt ned, friheter begrenses, beslutninger tas på usikkert grunnlag, og på svært kort tid. Risikoviljen reduseres og kostnader kuttes. I krisetider, der kostnadsbesparelser, brannslukking og daglig drift har første prioritet, blir investering i innovasjon noe av det første som rammes. Dette er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. 

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2020/04/05/7515266/innovasjon-i-krisetider