Jobber som helter i kampen mot viruset

Etterspørselen etter Epiguards isolasjonsbåre har eksplodert. Kunder som tidligere drøyd lenge med å bestemme seg, har nå lagt inn bestillinger. Stadig nye kunder har tatt kontakt, ikke bare fra Norge, men over hele verden. Lageret Epiguard hadde, er nå tomt, og det produseres nye “Epishuttles” fortløpende.

https://shifter.no/nyheter/dette-selskapet-jobber-som-helter-i-kampen-mot-viruset-na-styrker-de-produksjonen-kraftig-for-a-levere-nok-isolasjonsbarer/177919

Offentlig-privat samarbeid – utlysning 2020

Innovasjon Norge søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger på viktige problemstillinger. Vi lyser ut 75 millioner kroner til offentlig-private innovasjonspartnerskap med mål om å løse samfunnsutfordringer.

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonspartnerskap/offentlig-privat-samarbeid–utlysning-2019/

Fristen for å søke StimuLab i 2020 er 28. februar.

Støtte til innovasjon

StimuLab er stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, og skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.

Stimulab tilbyr tverrfaglig veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter.Midlene vi tildeler, skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet, og prosjektene vi støtter, skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene de samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

StimuLabs portefølje består nå av 21 prosjekter. Åtte av disse er ferdige, og du kan lese mer om resultatene og erfaringene deres.

De øvrige prosjektene hadde oppstart i 2018 og 2019, og er nå i gang med sitt utviklingsarbeid.

Hvordan får vi den beste innovasjonspolitikken?

Hvordan får vi den beste innovasjonspolitikken?

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen ønsker innspill til utvikling av innovasjonspolitikken.

Under Oslo Innovation Week mandag 17. oktober ba næringsminister Monica Mæland gründere, næringsliv, organisasjoner og akademia om innspill til innovasjonspolitikken.

Det er to områder vi særlig ønsker å arbeide med fremover;  Hvordan kan vi få mer verdiskaping ut av tilgjengelig kunnskap? Og hvordan kan vi få fram flere innovative vekstbedrifter?

– For å få på plass en treffsikker politikk er vi helt avhengig av tilbakemeldinger, sier hun.

 Mæland ønsker seg innspill på følgende problemstillinger:

Hvordan kan vi få mer verdiskaping ut av tilgjengelig kunnskap?

  • Hva er barrierene for kunnskapsoverføring mellom næringer (og da særlig mellom petroleumssektoren til andre felt)? Hva kan myndighetene gjøre for å legge bedre til rette?
  • Hva er barrierene for å lykkes med å kommersialisere større del av forskningen i Norge? Hva kan myndighetene gjøre for å legge bedre til rette? Er det behov for nye eller justerte tiltak?
  • Hvordan kan myndigheten bidra til en sterkere entreprenørskapskultur på norske universiteter og høyskoler?

Hvordan kan vi få fram flere innovative vekstbedrifter?

  • Hvordan kan vi få frem flere innovative vekstbedrifter? Hva kan myndighetene gjøre?
  • Er det behov for nye eller justerte virkemidler rettet mot innovative vekstbedrifter?

Utover våren vil vi ha en rekke møter hvor disse områdene vil være et tema. Vi skal også legge frem en Industrimelding hvor flere av disse problemstillingene vil behandles.

Innspill kan sendes på e-post til: postmottak@nfd.dep.no