Ekstern analyse

EKSTERN ANALYSE

Når du skal vurdere hvordan virksomheten kan forventes å utvikles er det en del faktorer som vil påvirke driften. Dette er faktorer som investorer, kunder og andre viktige samarbeidspartnere henter informasjon om eller har kunnskap om.

1. Økonomiske
– Internasjonale og nasjonale konjunkturer.
– Utvikling i inntektsnivå og inntektfordeling
– Endring i prisnivå, inntjeningsevne og kjøpekraft
– Rente, sparing, formue

2. Politisk/juridisk
– Regjeringens holdning til inngrep i markedet
– Skatter, avgifter, subsidier, bevilgninger
– Spesialreguleringer, avgifter mv. av spesielle næringer
– Lover som virker inn på markedsføring
– Prislov, kjøpslov, markedslov, vedtekter, angrefristlov
– Øvrige rammer og støtteordninger overfor næringslivet

3. Kjøpere
– Hvem er nåværende og potensielle kjøpere (personer/bedrifter)
– Hvor mange og hvor kjøpesterke er de?
– Hvordan kan de nåes og bearbeides?
– Hvilke spesielle karakterisika har de mht. kjøps- og forbrukeratferd, demografiskedata, og sosio-økonomiske kriterier, livsstil, medievaner m.v.

4. Konkurrenter
– Hvem er konkurrentene?
– Hvilke kostnader og kapasitet har de?
– Hvordan anvender de markedsmix (produkter, priser, service, distribusjon, salgsinnsats og kreditter/ leveringsbetingelser)?
– Hvordan oppfattes konkurrentene i markedet?
– Hvilke profil har de?
– Hvilke posisjon?
– SOFT, SWOT analyser

5. Distributører
– Hvilke distribusjonspraksis benyttes i bransjen idag?
– Egendistribusjon eller mellomleddsdistribusjon?
– Hvilke distribusjonskanaler er tilgjengelige til ulike formål?
– Hvilke distribusjonskanaler er i vekst, stagnasjon, tilbakegang?
– Hvilke betingelser kreves (rabatter, kreditter, salgsstøtte, m.v)?
– Maktforhold (integreringer, eierforhold, kjeder osv.)

6. Teknologi
– Teknologiske endringers betydning for:
Eget foretak
Bransjen
Samfunnet generelt

7. Kultur 
– Innenlandske kulturforskjeller som har betydning for
etterspørsel og forbrukeratferd.
– Kulturforskjeller over landegrenser, mellom ulike folkeslag
og religiøse retninger.
– Utvikling eller utvisking av kulturforskjeller etter
som mediasamfunnet får stadig større global utbredelse.

8. Naturressurser
– Prisutvikling for energi og bruk av nye energikilder.
– Forbruk og oppdagelser av nye naturforekomster (olje, gass, malm osv.)
– Bruk av alternative stoffer i produksjonen.
– Miljø hensyn.

9. Andre faktorer
– Krig, konflikter som påvirker etterspørselen, bl.a. oljeprisens innvirkning på norsk økonomi
– Klimatiske forhold
– Geografiske
– OSV.