Lenker ua

NORDISK INSTITUTT FOR STUDIER AV INNOVASJON, FORSKNING OG UTDANNING (NIFU)

http://www.xledger.no

https://www.altinn.no/starte-og-drive-bedrift/

https://www.dnb.no/starte-as

http://www.ue.no/Oslo Ungt entreprenørskap

https://www.patentstyret.no/

http://www.innovasjonnorge.no/

http://www.forskningsradet.no/no/Divisjon_for_innovasjon/1138785800238

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/Skjemaer/Uten+arbeid/Starte+egen+bedrift

Lokale/regionale aktører

http://www.kjellerinnovasjon.no/hjem/

http://www.k-i.no/

https://bergento.no/

http://www.valide.no/

http://www.inven2.com/no

http://startuplab.no/

http://500nordics.co/

http://ntnuaccel.no/

http://www.norinnova.no/

http://www.hvorsomhelst.no

Utdanningsmiljø

http://www.uio.no/om/innovasjon/

http://www.uia.no/studier/innovasjon-og-kunnskapsutvikling

http://www.hil.no/studiekatalog/innovasjon

https://www.usn.no/studier/finn-studier/okonomi-ledelse-og-innovasjon/master-i-innovasjon-og-ledelse/

https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-to-arige/entreprenorskap_innovasjon/node/18134

https://uit.no/utdanning/program/279756/ledelse_innovasjon_og_marked_-_bachelor?p_document_id=279756

http://www.hiof.no/studier/studietilbudet/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=748&module=studieinfo&type=katalog#/aktuelt

https://www.nla.no/nor/studietilbud/hauge-school-of-management_-hsm/innovasjon-og-ledelse&PHPSESSID=q3mgkqab56s67g1cddc6am4eo1

Foreninger/organisasjoner

https://www.abelia.no/bransjer/innovasjon/

Bedrifter om innovasjon

http://www.borregaard.no/Forskning/Innovasjon

https://www.postennorge.no/om-oss/innovasjon

https://www.swix.no/om-oss/innovasjon

http://www.lysekonsern.no/innovasjon/

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/innovasjon

http://www.hydro.com/no/hydro-i-norge/var-virksomhet/forskning-og-utvikling/Innovasjon/

http://www.tryg.no/om-tryg/fakta-om-tryg/innovasjon/index.html

http://www.iris.no/forskning/samfunn/innovasjon-

https://bitraf.no

Voksemiljøer, konsulenter, nnttverksbyggere, grupper, interesser