Jobber som helter i kampen mot viruset

Etterspørselen etter Epiguards isolasjonsbåre har eksplodert. Kunder som tidligere drøyd lenge med å bestemme seg, har nå lagt inn bestillinger. Stadig nye kunder har tatt kontakt, ikke bare fra Norge, men over hele verden. Lageret Epiguard hadde, er nå tomt, og det produseres nye “Epishuttles” fortløpende.

https://shifter.no/nyheter/dette-selskapet-jobber-som-helter-i-kampen-mot-viruset-na-styrker-de-produksjonen-kraftig-for-a-levere-nok-isolasjonsbarer/177919

Offentlig-privat samarbeid – utlysning 2020

Innovasjon Norge søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger på viktige problemstillinger. Vi lyser ut 75 millioner kroner til offentlig-private innovasjonspartnerskap med mål om å løse samfunnsutfordringer.

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonspartnerskap/offentlig-privat-samarbeid–utlysning-2019/

Fristen for å søke StimuLab i 2020 er 28. februar.

Støtte til innovasjon

StimuLab er stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, og skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.

Stimulab tilbyr tverrfaglig veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter.Midlene vi tildeler, skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet, og prosjektene vi støtter, skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene de samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

StimuLabs portefølje består nå av 21 prosjekter. Åtte av disse er ferdige, og du kan lese mer om resultatene og erfaringene deres.

De øvrige prosjektene hadde oppstart i 2018 og 2019, og er nå i gang med sitt utviklingsarbeid.

Innovasjonsprisen 2017

Innovasjonsprisen skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen 2017 er på 500.000 og skal tildeles en kommune som kan vise til godt innovasjonsarbeid med konkrete resultater. Prisen deles ut på Arendalskonferansen i juni.

En anerkjennelse av dem som går foran

Å være innovativ handler om å eksperimentere og gå nye veier, og det innebærer risiko for å feile. Det koster å være i front og bane vei for andre. Gjennom Innovasjonsprisen ønsker myndighetene å anerkjenne dem som går foran. Prisen skal derfor tildeles en kommune som er i front på innovasjon.

Nytt – nyttig – nyttiggjort

Juryen vektlegger at innovasjonsprosessen har et lengre løp:

  1. Man identifiserer at det er behov for noe nytt.
  2. Man utvikler noe som er nyttig.
  3. Den nye løsningen er nyttiggjort.

Kriterier

Juryen vil være opptatt av å se om kommunene som søker prisen har satt innovasjonsarbeidet inn i en større sammenheng, og kan synliggjøre en helhetlig systematisk satsing på innovasjon.

Juryen vil videre se på hvorvidt løsningen(e):

  • har nyhetsverdi. Hvor nytt er dette?
  • er realisert. Er løsningen implementert/satt i drift?
  • har skapt verdi. Hva er effekten/resultatet?
  • har endret arbeidsmåter. Har arbeidet medført nye samarbeidskonstellasjoner, metodebruk, framgangsmåter, etc.?
  • har spredningsmulighet. Kan løsningen skaleres til andre deler av kommunen og/eller utenfor kommunegrensen?

“Livet etter prisen” – spredningsaktiviteter

”Skal vi løse fremtidens velferdsoppgaver må vi jobbe smartere enn i dag. Innovasjonsprisen er et bidrag til dette. Det er utrolig artig å se hvor mye innovativt som skjer i norske kommuner. Jeg håper mange kommuner blir inspirert av de gode tiltakene.”

For at innovasjon skal skape samfunnsmessig merverdi er det viktig at løsningen spres til andre. Kommunene som søker om prisen forplikter seg til å dele sin erfaring med andre. Difis innovasjonssatsning vil i samarbeid med de nominerte kommunene legge til rette for dette gjennom fysiske og digitale møteplasser etter prisutdelingen.

Difi vil løfte frem kommunene som blir nominert til Innovasjonsprisen 2017. Dette har vi gjort tidligere ved å produsere filmklipp om innovasjonsarbeidet deres og arrangere innovasjonsmøteplasser i samarbeid med de nominerte.

 

Se filmklippene på våre på vimeo

Prisutdelingen

Stolte vinnere fra Bærum kommune, representert ved (fra venstre) spesialrådgiver skole Christian Sørbye Larsen, direktør for strategi og utvikling Christian Skattum, rådgiver Kirsten Viga Skretting og rådmann Erik Kjelstadli

Foto: Difi

Stolte vinnere fra Bærum kommune, representert ved (fra venstre) spesialrådgiver skole Christian Sørbye Larsen, direktør for strategi og utvikling Christian Skattum, rådgiver Kirsten Viga Skretting og rådmann Erik Kjelstadli

Innovasjonsprisen 2016 gikk til Bærum kommunefor deres målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid. Prisen ble delt ut av statssekretær Paul Chaffey på Arendalskonferansen torsdag 9. juni. Bergen og Sarpsborg var sterke finalister som høstet gode ord fra juryeldere Katinka Greve Leiner og Paul Chaffey.

Kommunaldepartementet står bak prisen som ble delt ut for første gang i 2014. Tidligere vinnere er Arendal kommune, Sandnes kommune og Bærum kommune.

Last ned