Til deg som vil etablere egen virksomhet

Entreprenørene spiller en stadig viktigere rolle i arbeidet med å skape fremtidens arbeidsplasser. Uten mennesker som ser mulighetene og er villige til å ta risikoen det er å bringe frem nye løsninger til markedet, vil vi oppleve stagnasjon og tilbakegang i økonomien.

Fremtidens arbeidsplasser skapes i økende grad gjennom anvendelse av ny kunnskap og ny teknologi. Alle bransjene som betjener vårt samfunn med produkter som det er behov for, trenger fornyelse og gode løsninger for å være konkurranse-dyktige. Du kan være en viktig aktør i innovasjonsprosessen med din kunnskap, idéer, og produkter.

Konkurransen er global og endringene skjer raskere enn før. Tiden fra idé til markedslansering er kritisk for å lykkes. De som gjør minst feil og er raskest ute på rette måten, vinner kampen om kundene.

Innovasjonsforum er ment å være til hjelp for at du skal komme i gang på best mulig måte og lykkes i arbeidet med å realisere din virksomhet.

 

 

Sitat
Hemmeligheten ved suksessen? Hardt arbeid. Det er derfor det er en hemmelighet for så mange.
Karsten Isachsen