Avtaler

Avtaler 

Når du starter opp en virksomhet oppstår det en rekke relasjoner hvor det er involvert forpliktelser. Det kan være til lånegivere, arbeidstakere, samarbeidsparter, underleverandører og kunder. Alle disse forholdene er regulert gjennom lovgivningen eller rettspraksis.
For at du ikke skal bryte med lovgivningen eller komme i juridisk uføre er det lurt å benytte fagekspertise på disse områdene.

 

Sitat
Penger bør man 

ikke løpe etter. 
Man bør komme dem i møte.
Aristoteles Onasiss


En samtale med advokat kan vise seg å bli svært så lønnsom. Det er en rekke ulike typer av juridiske dokumenter som bør være i orden når du starter opp.

Her nevnes noen; ansettelsesavtaler, konsulentavtaler, aksjonæravtale, betalingsavtaler. 

Gode og gjennomtenkte avtaler gir deg også en god forståelse av hvordan du skal unngå konflikter og bidra til å tjene penger.