Egen virksomhet

Egen virksomhet

Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og det er ikke alltid like lett å finne en bedrift som har behov for den kompetansen som nettopp du har. Bedrifter blir mer prosjektrettet og enkelte knytter også til seg en fleksibel arbeidsstyrke. Noen arbeidsgivere har heller ikke behov for bestemte typer kompetanse gjennom hele året.

Kostnadene ved å ha folk ansatt på heltid er ofte såvidt store at bedrifter gjerne søker andre tilknytningsformer til arbeidskraften enn tradisjonelle ansettelsesforhold, hvis det ikke gjelder en absolutt kjernekompetanse som bedriften må ha. For de kreative, gir dette mange muligheter til å tilby spesiell kompetanse eller produkter i dagens arbeidsmarked.

Som alternativ til å være lønnsmottager i en bedrift, er etablering av egen virksomhet aktuelt for stadig flere. 
Startet i garasjen

I DENNE GARASJEN, hvor Hewlett Packard etablerte sin virksomhet, ble grunnlaget for Silicon Valley lagt. Garasjen er nå et nasjonalt minnesmerke i USA.

Har du kompetanse (som dessuten er etterspurt), en produktidé som du ser et marked for, kan nettopp det å etablere egen virksomhet skape muligheter og utfordringer du sjelden vil oppleve som lønnsmottager.

Som egen næringsdrivendetar du en større risiko. Men gevinsten i form av økonomi, personlig utvikling og erfaring kan likevel være langt mer attraktivt for mange.

Dessuten påtar du deg et større ansvar. Du må selv skaffe oppdrag, ta hånd om administrasjon og sørge for at lover og regler følges. Det kan ta tid før du får kontrakter. Pengene er gjerne det siste som kommer. I oppstartsfasen skal nettverk bygges, og du må utvikle relasjoner til kunder og alle nødvendige samarbeidspartnere.

Dette tar tid og krever en innsats utenom det vanlige for å lykkes.

Innovasjonsforum er et tilbud til deg som vurderer å starte egen virksomhet. Hensikten er at etableringsprosessen skal bli best mulig og målrettet slik at du lykkes med din etablering!