Etableringsprosessen

Etableringsprosessen

Etablering av egen virksomhet er mer enn noe annet et spørsmål om prosess. Hele tiden skal noe gjøres og endringene kommer på løpende bånd. Noe har du kontroll over selv, men etterhvert må du forholde deg til en rekke aktiviteter som involverer andre mennsker hvor de setter premissser og styrer fremdrift. Prosessene er selvfølgelig ulik fra bransje til bransje og mye avhenger av hvilke markeder du opererer i og hvor modne disse er.

Er du nærmere 40 år, har jobbet i en bransje i mange år og kjenner dine kunder og konkurrenter, fortoner kanskje etableringsprosessen seg noe annerledes enn om du er 25 år, nyutdannet og starter med helt blanke ark.

Om du lykkes er derfor et spørsmål om i hvilken grad du mestrer usikkerheten og utfordringen i å jobbe planmessig når det ikke er noen strukturer rundt deg og innarbeidede rutiner og personer som forteller hva du skal gjøre i hvilken rekkefølge. Det at inntektene uteblir og kostnadene tårner opp rundt deg, gir også i perioder spenning som mange opplever som nervepirrende og slitsomt.

Etableringsprosssen har gjerne sine milepæler som…

Beslutningen om å starte

Når forretningsplanen er ferdig

Stiftelse av selskapet

Registrering i Brønnøysund

Den første kontrakten

Den første fakturaen

Den første innbetalingen

Den første søknaden om finansiering

Det første tilsagnet om finansiering

Det første kontoret

Den første ansettelsen

Den første konflikten

Den første emisjonen

og kanskje den første konkursen

Som entreprenør er du nødt til å ta ansvar for alle disse forholdene og håndtere dem på en måte som omgivelsen opplever som profesjonell og dyktig. Etableringsprosessen tar gjerne to til tre år før du er innarbeidet hos kunder og har fått orden på det meste. Hele tiden tiden skal du bygge tillit hos dine samarbeidsparter og vise at du er seriøs. Det å realisere din egen forretningsidé krever en betydelig innsats fra deg og dine omgivelser. Det er derfor viktig at du spør deg selv om du er villig til å gjennomgå det som kreves og om omgivelsene dine er med på å gi nødvendig støtte og forståelse.

Hvis det du egentlig ønsker er en ´trygg´og ´forutsigbar´jobb hos en stor arbeidsgiver, bør du nok tenke deg nøye om før du setter i gang med å etablere egen virksomhet.

Nå er det jo i økende grad mange som selger sin kompetanse som konsulent og er fornøyd med å være ´liten´ og ikke har noen planer om å vokse. Kanskje det bare er et mellomspill intil du får deg en jobb i et veletablert firma? Om du tilhører gruppen av personer som har en utdannelse som hører inn under kategorien frie yrker som tannlege, veterinær, jurist osv. er det jo det mest vanlige å utøve sin kompetanse som egen næringsdrivende.

Det er over 100 000 yrkesaktive som gjør dette i Norge i dag og tallet er økende. Det er derfor ikke noe ukjent fenomen blant folk flest å være sin egen arbeidsgiver. Kunsten for deg er å gjøre det du tror på, på rette måten.