Forretningsplan

Forretningsplanen er ditt viktigste arbeidsverktøy for å oppnå suksess!

 

Den mest vanlige måten å presentere en forretningsidé på er gjennom en forretningsplan. Her beskrives alle relevante forhold som er av forretningsmessig interesse. Den utarbeides av entreprenøren eller av de personer som har ansvaret for bedriften.

Når forretningsidéen skal presenteres er det viktig å fokusere på verdien. Hvis du ikke selv har en formening om hva verdien er, er det vanskelig for utenforstående å gi en riktig pris på selskapet. Mer om verdifastsettelse kan du lese her.

Utarbeidelse av forretningsplanen er en konkret læreprosess som gir deg anledning til å forstå hva som trengs for å lykkes og tjene penger på din idé. Andre lesere kan være finansieringsinstitusjoner, investorer, styret eller nye medarbeidere.

Forretningsplanen er et dynamisk dokument som oppdateres med jevne mellomrom. Der vil all vesentlig informasjon samles. Forretningsplanen behandles som et fortrolig dokument. Den som har lest forretningsplanen skal få en meget god forståelse av hva som er situasjonen for bedriften og hvordan man skal lykkes med etableringen av forretningsidéen.

Innholdet i forretningsplanen beskriver grunnlaget for forretningsidéen, formålet med bedriften og hvordan man på beste måte skal realisere forretningsidéen med minst mulig risiko. Forretningsplanen bygger på objektive fakta og skal gi leseren en realistisk forståelse av de foreliggende mulighetene som finnes.

Utarbeidelsen av den første forretningsplanen kan ta fra to til tre måneder, opptil ett år. Alt avhenger av hvor detaljert informasjonen er, din kompetanse, tilgangen på informasjon og hvem som er målgruppen, kompleksiteten i forretningsidéen, markedet og bransjen og kapitalbehovet. Du kan ta en titt innom “The Business Plan, Road Map to Success” og hente inspirasjon.

For nye bedrifter og førstegangsetablerere er det spesielt viktig å bruke tid på å finne fakta om markedsstørrelser, kundebehov og konkurransesituasjonen. Har du et nytt produkt i et nytt marked, er det viktig å få frem hva som er behovet og se på trendene til drivkreftene som påvirker behovet. På den måten kan du finne tegn på hva som skjer i tiden fremover. Vil markedet vokse raskt eller ikke? Svaret må du finne frem til.