Hvordan lykkes?

Hvordan lykkes?

Hva er det som gjør at noen blir rike, mens andre går konkurs? Hva skiller de som lykkes i etableringen fra de som mislykkes? Hva skal du gjøre for å få suksess?

Undersøkelser som er gjort viser til en del fellesnevnere for de som lykkes. Det avgjørende kan være om du har…

Et unikt produkt som i kundens øyne
gir klare fordeler i forhold til andre

Dette produktet er kjennetegnet ved:

 • Produktet er mye bedre enn konkurrerende produkter til å møte kundens behov
 • Produktet har bedre kvalitet enn konkurrentens produkter
 • Produktet reduserer kundens kostnader
 • Produktet er helt tilpasset kundens behov og krav
 • Produktet fyller et bestemt behov for kunden
 • Produktet er innovativt og nytt i markedet

Markedsorientering 

 • Lanseringen av produktet er perfekt
 • Produktet er testet på utvalgte kunder før lansering
 • Produktet er tilgjengelig på beste måte for kunden
 • Det er gjennomført markedsundersøkelser i forkant av produktutviklingen
 • Bedriften har høy forståelse for kundens kjøpsvaner og preferanser
 • Bedriften har høy forståelse av konkurransesituasjonen og dynamikken i bransjen
 • Markedsstørrelsen og aktørene er godt kjent

Produktutvikling 

 • Produktutviklingen er ledet av en person med en klar visjon, forståelse av teknologiens muligheter, kundens behov, økonomi, kvalitet. Han eller hun er teambyggende og har evnen til å skape entusiasme
 • Produktutviklingen er gjennomtenkt og velorganisert i flerfaglige team slik at produktet blir kostnadseffektivt utviklet på en rask og presis måte med topp kvalitet
 • Kjernekompetansen er med i hele produktutviklingen, som igjen er forankret i kundens behov
 • Produktutviklingen er konkurransedyktig på tid
 • Design er sentralt i produktutviklingen. Produktet skal være bra å se på, godt å ta på, kunden skal få lyst til å eie produktet og ansatte skal være stolte av å være en del av det og utvikle det videre

Men det er også viktig med: 

 • Et attraktivt marked som er i vekst eller endring, og som er stort nok til at det er lønnsomt
 • Kjøpesterke kunder som har behov de vil ha dekket
 • Svak konkurransesituasjon
 • Bedriften må ha kompetanse til å møte kundens behov på en konkurransedyktig måte
 • Eierne må ha kapital til å finansiere veksten
 • Bedriften har en konkret visjon som tar utgangspunkt i målgruppens behov
 • Bedriften har en visjon som er troverdig og forstått blant ansatte
 • Kunden aksepterer budskapet i visjonen
 • Ledelsen kommuniserer målsettingen på en troverdig måte slik at ansatte ser meningen og betydningen
 • Bedriften har et solid verdigrunnlag og tar vare på enkeltmennesket
 • Bedriften har en klar posisjon som gjør at kundene kan skille den fra konkurrentene
 • Ansatte har lojalitet og føler eierskap til bedriften
 • Bedriften har et stort og godt nettverk til alle relevante miljøer som styrker bedriftens konkurranseposisjon
 • Bedriften er resultatrettet, endringsvillig, evaluerer sine aktiviteter fortløpende, nyttegjør seg av den beste kompetansen og lærer fort
 • Bedriften er bevisst verdier i selskapet og beskytter verdiene med mønster, varemerke, patenter og avtaler

Kort sagt:
Den etablerer som har faglig dyktighet, entusiasme, er teambyggende, har forretningssans, mestrer usikkerhet, har et stort nettverk, stort pågangsmot, er realistisk, har god forståelse for situasjonen og tenker strategisk, har de beste forutsetninger for å lykkes med en produktidé som er forankret i kundens behov i et marked i vekst.