Hvordan mislykkes?

Hvordan mislykkes? 

Hva kommer det av at noen ikke lykkes? 

Med etterpåklokskapens presisjon er det forholdsvis enkelt å liste opp forhold som:

 • Produktet dekker ikke kundens behov
 • Prisen for høy
 • Kvaliteten er for dårlig

 • Produktet er ukjent for kunden
 • Produktet fungerer ikke
 • Benytter seg ikke av standarder i markedet

 • Konkurrentene var bedre
 • Markedet er i stagnasjon og tilbakegang
 • Kostnadene er høyere enn inntektene

 • For dårlig likviditet
 • Feil lokalisering av bedriften
 • For dårlig nettverk og for liten kritisk kompetanse

 • Har ikke forståelse for kundens endrede behov
 • Lite tilpasnings- og omstillingsdyktige
 • Uhøflig mot kunder og samarbeidspartnere

 • Dårlige rutiner for oppfølging
 • Manglende faglig kompetanse
 • Har ikke bakkekontakt

 • Mangler en realistisk forståelse for hva som er mulig
 • Vil gjøre alt selv.
 • Skal eie alt selv

 • Stoler ikke på andre enn seg selv
 • Klarer ikke å skape tillit
 • Får ikke andre til å arbeide for seg

 • Er ikke serviceorientert nok
 • Gjør for dårlig forarbeid i kritiske analyser før
  investeringer.
 • Kommer for sent til markedet med produktet

 • Sløser med penger
 • Manglende kompetanse
 • Feil samarbeidspartnere


Listen er selvsagt ikke utfyllende, men burde gi noen eksempler på forhold som ofte er tilstede i mislykkede prosjekter og bedrifter.