Lisensiering

Lisensiering og salg

En effektiv måte å kommersialisere kan være å lisensiering eller selge kunnskap, idéer og resultater. Sentrale elementer i lisensieringsprosessen er å vurdere prosjektet, undersøke mulighetene for patentbeskyttelse, finne lisenstakere, gjennomføre lisensforhandlinger, følge opp lisensavtaler og innkassere lisensinntekter til rettighetshaver.

Det er i partenes interesse for lisensiering at teknologien er patentert. Det er f.eks. ikke noe motsetningsforhold mellom patentering og publisering av forskningsresultater. Rettighetshaver kan legge inn en patentsøknad for å beskytte sine resultater, og deretter publisere dem. Noe av det viktigste ved lisensiering er at forholdene legges til rette for større kontakt og økt samarbeid mellom forskning og næringsliv.


Sitat:
“Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark.

You know what you´re doing, but nobody else does”
Stewart Britt