Gode tips

Kilder til informasjon

Alle typer aviser og ukepresse.
Venner og kjente.

Statistisk Sentralbyrå

Bransjeforeninger

Brønnøysundregistrene

Regnskaper

Norges Offentlige Utredninger, NOU

Telefonkatalogene

Databaser

Ambassader, handelskontorer

Kommunal statistikk

Handelskalendere

Når du skal begynne innsamlingen av data finner du raskt ut at ingen kan gi deg alle svar.

Datainnsamling er en prosess som tar tid. Dataene som skal benyttes i forretningsplanen, må være gjennomarbeidede. Derfor må du sortere og arbeide deg gjennom de datamengder som du samler inn.

Dermed får du også verdifull kunnskap om bransjen du skal etablere deg i.

Regnskapskontorer

Konsulenter

Universiteter

Skoler

Årsrapporter

Intervjuer

Observasjoner

CreditInform/Market Select

Kompass-Norge as

Telefon

Hvem svarer på hva i Staten?, Statens informasjonstjeneste

Bøker

Faglitteratur

Foreninger

Banker

Forsikringsselskaper

Biblioteker

Innovasjon Norge

Forskningsinstitutter, som Sintef etc.

Diplom/hovedoppgaver

Messer og utstillinger.