Markedsanalyse

Hva er en markedsanalyse?

Generelt sagt innebærer markedsanalyse å fremskaffe informasjon om markedet, for så å beslutte hva som er en realistisk målsetting for salg av dine produkter/tjenester. Analysedelen vil være begrunnelsen for de tiltak som blir foreslått i markedsplanen.

Men hvordan fremskaffe data som er relevante? Gjennom bransjedefinisjonen fikk du fastslått en naturlig avgrensing av bransjen og hvilke konkurrenter som finnes. Ved å se på de markedssegmenter bransjen opererer i, vil du kunne velge primærområdene som skal analyseres. Selve analysen kan gjennomføres på ulike måter. Det vil nå bli et spørsmål om hvilke ressurser som er tilgjengelige. Ved å se på kjøpsprosessen vil du også få en prioritering av segmenter.

Gjennom bransjeforeninger,interesseorganisasjoner, Statistisk Sentralbyrå, internett osv. vil du få frem sekundærdata som du kan benytte. Sjekk gode tips. Du kan også lage spørreundersøkelser, men husk at dette tar lang tid, er dyrt og kanskje bare 10 % svarer. Mest å foretrekke er personintervjuer med kunder. Dette bør allerede være gjort under kjøpsanalysen.

Kontakt de viktigste kundene og spør dem.

Verdien av personlige samtaler er meget store. Om ikke det kvantifiserbare resultatet er overveldende, vil du få erfaringer som underbygger din intuitive beslutningsevne.

Derfor bør du i størst mulig grad gå ut og lytte til hva som er behovet hos dine potensielle kunder, samt hvordan de helst vil ha det dekket.

Prøv også å få kontrollert svarene dine ved å bruke ulike tilnærmingsmetoder. Bearbeidingen av dataene skal gjøres for å lage prognoser som sier deg noe om forventet utvikling i segmentet. Resultatet skal du bruke i markedsplanen for å sette opp realistiske salgsbudsjetter.