Markedsplan

Hva er en markedsplan?

Vi tenker oss nå situasjonen at du har gjennomgått følgende; Du har en klar formening om hvilket behov du skal dekke, og hvilken bransje du vil operere i. Konkurrentene er kjente og du vet hvilke betingelser kunder og leverandører har. Du finner bransjen fortsatt interessant, så du har vurdert aktuelle segmenter mot de produkter du har. Gjennom markedsanalysen ´vet´ du hvordan utviklingen innenfor segmentet vil bli. Markedsplanen blir din konkrete beskrivelse av hvilke aktiviteter som skal finne sted når, til hvilke kostnader som forventer å resultere i en markedsandel til en verdi av kroner …

Markedsplanen er et meget nyttig arbeidsverktøy for å sikre at du målretter bruken av ressursene dine. Hvordan skal du komme i kontakt med kundene på en mest mulig effektiv måte? Skal du sende brev? Ringe? Sette inn annonser i fagtidsskrifter? Prøve å få presseomtale? Delta på fagmesser? Sette opp boards? Ha egne selgere? Benytte kjente og veletablerte distribusjonskanaler? Bruke internett? Når skal du du gjøre hva, til hvilken kostnad for å komme i kontakt med dine kunder og oppnå et salg?

Du skal nå ha en god følelse for at det er riktig å satse som du gjør.

Når du setter opp et salgsbudsjett antar du hvor mange enheter du kan få solgt i en periode. For å få solgt produktet må du finne beste distribusjonsmåte. Husk at ditt produkt må være mer attraktivt og tilgjengelig enn konkurrentens. Men gitt lik distribusjon må du finne forsterkere til ditt produkt som øker attraktiviteten.

Tilbyr du timer som produkt, hva er da et typisk prosjekt? Hvor mye vil det koste kunden, når har kunden behov og når kan du levere? Hvor lang tid i forkant må du kontakte kunden for å være aktuell som leverandør? Hvilke anskaffelses regler gjelder? Er det en offentlig etat som må følge EØS-avtalens anskaffelsesregler eller er det en privat bedrift? Hva er avgjørende for å komme i best mulig posisjon overfor kunden?

Her vil virkemidler som kvalitet, design, reklame, Direct Marketing, PR, kundebesøk, prispolitikk (endres salget om prisen endres?) komme inn.

Men husk alltid å relatere til kjøpsprosessen når du iverksetter salgfremmende tiltak. Da får du størst effekt. Se ikke bare på hvordan dine konkurrenter gjør det, men prøv nye veier. Vær kreativ!