Definisjoner

TRE TENKEMÅTER

Fra et historisk perspektiv, kan markedsorientert virksomhet illustreres med følgende eksempler:

1. Produksjonsorientert tankegang
“Vi driver en profesjonell mølle. Med tilgang på ypperlig korn, nok av vannkraft og moderne utstyr produserer vi førsteklasses mel. Vår oppgave er å fremstille kvalitetsmel og selvfølgelig må vi ha salgsfolk til å selge, slik vi også har folk til å føre regnskapet.”

2. Salgsorientert tankegang
“Vi er en mølle som lager en rekke produkter til forbruksvaremarkedet. Vi må ha en førsteklasses salgsorganisasjon som sørger for å selge alle de varer vi produserer. Vi må støtte våre salgsfolk med kraftig reklame, og de må få alle de hjelpemidler de trenger for å få våre produkter ut til forbrukerne.”

3. Markedsorientert tankegang

“Markedsføringsavdelingen utarbeider retningslinjer for hvilke produkter som skal tilbys. Disse retningslinjene bygger på hva forbrukerne ønsker. Bedriftens oppgave er ikke lenger bare å bearbeide korn – heller ikke å produsere en rekke produkter, men å tilfredstille behov og ønsker, både nåværende og fremtidige, hos våre kunder.”