Nyttige tips

Nyttige tips

Hva er det første du gjør når du tenker på å etablere egen virksomhet?

Etableringen kan deles inn i to forhold. Det formelle og det forretningsmessige.

Sørg alltid for å ha et ryddig forhold til myndighetene!

Det formelle innebærer å sørge for at foretaket har ordnede forhold til alle aktuelle myndigheter i henhold til de lover og regler som til enhver tid måtte gjelde. Det kan være nødvendige tillatelser for å utøve virksomheten, registrere foretaket i alle aktuelle registre, opprette nødvendige konti, forretningsadresse osv.

Informasjon om formelle forhold kan fåes på ulike steder. Det er viktig at du undersøker hva som må gjøres før du setter igang. På den måten vil du unngå problemer og du kan konsentrere innsatsen mot det som gir inntekter. For det er på de forretningsmessige forholdene de største utfordringene er. Så derfor er det ofte lurest å begynne her.

 

Fra ide til markedForskningsparken
FORMÅLET med Forskningsparken er å bidra til utvikling og verdiskaping i norsk samfunns- og næringsliv. Forskningsparken skal bidra til å realisere idéer og resultater som springer ut av forskningsmiljøene, og legge forholdene til rette for forskningssamarbeid overfor næringslivet.

Finn ut av om det er forretningsmessig grunnlag for din forretningsidé.

Sjekk gule sider på internett, eller bruk en av nettsøkerne til å se om det finnes tjenester eller produkter som er beslektet med det du tenker å tilby. På den måten ser du om det er mange som tilbyr samme produkt som du tenker på. 

Finn ut hva de andre tilbyderne heter, hvor de holder til, hva de selger til hvilke priser.

Sjekk om tilbyderne tjener penger. Det kan gjøres i regnskapsregisteret i Brønnøysund eller ved hjelp av Dun & Bradstreet, MarketInform eller CreditInform. Regnskapsinformasjonen er offentlig tilgjengelig på de fleste foretak. Hvis det gjelder personer, kan du sjekke det i ligningsprotokollen.

Du kan også sjekke hos patentstyret om det er patentert produkter som du har i tankene. 

Hvis dette ikke er tilfelle, bør du vurdere i hvilken grad det er mulig å…

…beskytte din egen idé med en patent, mønster eller varemerke.

Kontakt noen potensielle kunder og finn ut av hva de bruker i dag og hvor fornøyde de er. 

Om du sitter tilbake med en god følelse, er det bare å gå videre.

Hva trenger du å tjene for å dekke livsoppholdskostnadene dine?

Hvor store er dine private livsoppholdskostnader? Sett opp et budsjett som viser hva du har av ulike kostnader gjennom ett år. La si det er 200.000 kroner. Du har tenkt å tilby tjenester som IT-konsulent gjennom ditt eget firma. Du har sjekket behovet hos de viktigste kundene dine og funnet ut at konkurrentene dine tar mellom 600 til 850 kroner timen. 

Hvor mange timer kan du fakturere?

Under gode forhold kan du regne med å fakturere 1200 timer i løpet av ett år. Resten av tiden arbeider du med å skaffe nye oppdrag, administrere og fornye fin egen kompetanse. Dette kan lett bli 1000 timer. I et oppstartsår må du være konservativ i budsjetteringen av inntekter. La oss si at du klarer å fakturere 500 timer så er det en start som er bra. Om du tar 500 kroner i timen gir dette deg en brutto omsetning på 250.000 kroner. 

Hvor store vil kostnadene med etableringen være?

I oppstartsåret vil du alltid måtte påregne en del kostnader i form av avgifter, gebyrer, trykksaker og annet nødvendig materiell. Dette er utgifter til inntekts ervervelse og er derfor fradragsberettiget etter gitte regler. 

Husk å tjene pengene før du bruker dem! 

Fra du møter en potensiell kunde, til kontrakten er underskrevet, jobben gjort , faktura sendt og pengene er på din konto, vil det ta tid, og…

…ting tar tid, ofte lenger enn du planlegger!

Som nyetablerer mangler du gjerne den erfaringen som dine konkurrenter har. Sørg imidlertid for at du ikke går i fella med å love mer enn du kan holde, og unngå prising som du til slutt taper penger på.

Lag realistiske budsjetter!

Da sparer du deg selv for mange skuffelser og ergrelser. For å klare dette er det lurt å skaffe deg gode rådgivere.

Lytt til erfarne bransjefolk og skaff deg gode og kritiske rådgivere med erfaring og relevant nettverk. 

Disse kan være med på å gi deg dine første kunder, fungere som døråpnere, være kritiske diskusjonspartnere, bidra med komplementær kompetanse, gi deg ´tyngde´ i markedet, osv. En god måte å nyttegjøre deg av flinke folk på, er å etablere et styre. Enten det er et formelt styre som i et aksjeselskap eller et mer uformelt styre som ikke har noe direkte økonomisk ansvar. 

En god måte å få flinke folk til å bli dine rådgivere, er å la de komme med tilbakemeldinger på forretningsplanen.

Lag en forretningsplan som oppdateres fortløpende!

En velutarbeidet forretningsplan gir leseren en godt inntrykk av prosjektet ditt. Den vil være et viktig dokument om du trenger finansiering, må prøve ut dine planer på andre og om forståelsen av markedsmuligheter er reelle. Viser det seg at forretningsidéen din treffer i markedet, merker du fort at vekst i omsetningen deretter vil koste penger som må finansieres. 

Vekst koster penger og må finansieres!

Vekst i omsetningen innebærer at du må ha penger til å dekke den økte produksjonskapsiteten, enten det er i form av maskiner, programvare eller mennesker. Du vil få en stadig økende masse av utestående fordringer og du må i tillegg regne med å investere i produktutvikling . Den beste måten å klare veksten er å…

…bruke tid til å finne dyktige medarbeidere!

Gode medarbeider er i økende grad bedriftens viktigste aktivum. For å beholde dyktige medarbeidere og skaffe finansiering er det viktig å få med eiere som tenker langsiktig og har relevant kompetanse. Husk at… 

…det er bedre å eie litt av en suksess enn hundre prosent av ingenting!

Være dyktig i vurderingen av dine samarbeidspartnere og fremfor alt:

Gjør det du tror er riktig og sats på det du tror på!

Om ikke du selv er overbevist om det du tilbyr, hvorfor skulle da investorer, kunder eller potensielt dyktige medarbeidere satse på deg?