Offentlige krav

Offentlige krav

Når du har tenkt å etablere din egen bedrift er det en del formelle krav som må oppfylles. Minstekravet er at du er myndig og er over 18 år. Alle foretak skal registreres i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Du fyller ut et standard skjema og betaler de avgifter som gjelder for den valgte foretakstype. Når dette er i orden, vil bedriften din få et 9-sifret organisasjonsnummer som gir den en unik identitet.

Skatt: Hvis du har valgt å etablere et ansvarlig selskap, kan du ta kontakt med ligningkontoret og fremlegge dine budsjettoverslag for å få avtalt hvilken forskuddsskatt som skal betales. Budsjettér konservativt i starten, det er bedre å øke innbetalingene senere, når du vet om du har oppdrag som gir inntekter, enn å betale for mye i forskuddskatt uten å ha inntektene.

Forskuddsskatten fordeles over fem terminer og kemneren krever inn pengene på en meget effektiv måte. Om du ikke betaler, går de til inndriving av utestående. Vær derfor heller nøktern overfor ligningsmyndighetene og slipp å bli stemplet som en dårlig betaler av kemneren.

Regnskapsøkonom
Avtal gjerne en pris med en autorisert regnskapsøkonom for å føre regnskapet ditt og hjelpe til med økonomi og skattespørsmål. Husk det koster penger, men en real regnskapsøkonom med forretningsmoralen i behold gjør klart for deg hva det vil koste i forkant, og om det vil lønne seg for deg å benytte han. Om du ikke selv er spesielt kunnskapsrik på området og interessert i regnskaps- og skatteproblematikk, bør du ikke bruke for mye tid på dette selv. Konsenterér deg heller om det du er god til å gjøre, og skap inntekter i stedet for å bruke tiden på noe som i verste fall kan koste deg dyrt.

Selskapsform
Du har valget mellom enkelmannsforetakdelt ansvar og forskjellige typer ansvarlig selskap. Er du alene som etablerer, er valget som regel enkelt. Hvis det er flere, kan to selskapsformer vurderes opp mot hverandre. Forskjellen mellom delt ansvar og ansvarlig selskap ligger i at eierne i et delt ansvarlig selskap hefter for gjelden i forhold til den eierandel de har i selskapet. Med ansvarlig selskap er alle i prinsippet solidarisk ansvarlige og kreditor kan kreve inn hele gjelden hos den som har penger. Vedkommende må så gå runden for å få de andre til å betale sin endel til han.

Velger du å etablere et aksjeselskap, er dette en gjennomregulert selskapsform med en rekke formelle krav. En fordel med aksjselskapet fremfor det ansvarlige selskapet, er at det er et eget rettssubjekt og kreditorene har i utgangspunktet bare dekning i selskapets egenkapital, med mindre det utvises uakstomhet som rammer de som sitter i styret. Det er større kostnader knyttet til etableringen av et aksjeselskap enn et ansvarlig selskap. Selskapet må dessuten ha en revisor som bekrefter at aksjekapitalen er innbetalt og hvert år revidere regnskapene. Aksjeselskapet er den mest vanlige formen for for de som etablerer næringsvirksomhet , har et større antall ansatte, kunder, kreditorer og en omsetning som er mer enn 500 000 kroner.

Regnskap
Du er også pålagt å sende inn regnskap til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Hvis du velger å ansette én eller flere, etableres et arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold. De som ansettes, f.eks. deg selv, må også registreres hos de rette myndigheter. Det skal trekkes skatt i henhold til skattekort, avsettes feriepenger og utbetales lønn i henhold til arbeidsavtalen.

Tidsfrister
Det er viktig å overholde alle tidsfrister for å unngå gebyrer. Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddskatt, moms, avholdelse av generalforsamling og utfylling av selvangivelse er eksempler hvor det gjelder tidsbestemte frister for innbetaling og innsendelser. Sørg også for at alle papirer som vedkommer driften av selskapet blir tatt vare på i hensiktsmessige former.

Avtaler og lover
Når du påtar deg et oppdrag for en kunde etableres det et avtalerettslig forhold. Det samme gjelder overfor dine underleverandører og alle andre parter hvor det inngås avtaler som innebærer en eller annen form for transaksjon.

Moms
Hvis du selger en vare eller tjeneste som er momspliktig må du huske å kontakte Fylkesskattekontoret for å bli momsregistert. Er du i tvil, kontakt fylkesskattekontoret først.

Tillatelser
Avhengig av hva slag type virksomhet du vil drive, kan det hende at du må ha tillatelser fra myndighetene eller annen rettighetshaver før du kan starte opp. I Oslo kommune har Servicekontoret for næringslivet utarbeidet en oversikt som gir alle nødvendige svar om hvilke etater hvor det er nødvendig å innhente tillatelser i forbindelse med de respektive næringsvirksomheter i Oslo. Hva som er nødvendig, hvem som er behandlende instans, hvor lang behandlingstiden er og hvilke gebyrer som gjelder, kan variere fra kommune til kommune og fylke til fylke.

Sørger du for å lage en god forretningsplan vil du bli kjent med alle aktuelle forhold som er relevante i forhold til ditt selskap før du starter opp. Husk å spørre noen som virkelig har god kjennskap om du er i tvil.