Vil du lykkes?

1. Har du erfaring med denne type virksomhet?
2. Har du et godt nettverk med gode hjelpere?
3. Har du interesse og engasjement for å kunne lykkes?
4. Har du testet produktet ditt på krevende kunder som var positive?
5. Vil kundene betale en pris for produktet som gir lønnsomhet?
6. Kan bedriften fornye produktetraskt i forhold til kundens endrede behov?
7. Er det vanskelig å kopiere produktet ditt?
8. Har bedriften god finansieringmed partnere som satser strategisk?
9. Har bedriften solid egenkapital?
10. Er det økende etterspørsel i markedet?
11. Er konkurransesituasjonen i markedet svak?

Dette er sentrale spørsmål som investorer og andre finansieringskilder legger vekt på i vurderingen av nettopp ditt prosjekt.

Hvis du har svart ja på disse 11 spørsmålene burde du ha de beste forutsetningene for å lykkes.