En kort historie om Oslonett AS

En kort historie om Oslonett AS

Av Kjell Øystein Arisland

OslonettUndertegnede var initiativtager, styreformann og første daglige leder av Oslonett AS. Selskapet vokste fra en ansatt i 1992 til 45 ansatte i 1995. Oslonett AS var da Norges største kommersielle tilbyder av Internett aksess for privatpersoner i konkurranse med bl.a. Telenor, og ble solgt til Schibsted.

Oslonett ble stiftet 12 desember 1991 i et klassisk pizzamøte i Institutt for informatikks møterom 3B i Informatikkbygningen i Gaustadbekkdalen. Undertegnede hadde da invitert 15 av de mest driftige og kompetente Internett-spesialistene i bygningen til å være med å stifte selskapet. Det ble senere mange flere pizzamøter. En enkel forretningsplan ble presentert på det første møtet.

5000,- kroner i inngangsbillett
Forretningsideen var å tilby kommersielt Internett til folk flest. Inngangsbilletten til å være deleier i firmaet var kr 5.000,- pr snute pluss en muntlig forpliktelse til å jobbe opptil et månedsverk i løpet av det neste året uten garanti for lønn før selskapet eventuelt ble lønnsomt. Alle de oppmøtte var med og stiftet selskapet, og møtet var over på under tre timer.

Selskapet førte en litt omflakkende tilværelse de første halvannet årene, delvis på Vinderen og delvis i et lite rom leid av Norsk Regnesentral i 4.etg. i Informatikkbygningen. For å unngå å bli stemplet som “kjellerfirma”, samt håndtere vekst, flyttet vi sommeren-93 inn i Forskningsparken. Her ble vi til august-95.

En av Norges første Web-servere
I starten levde vi mest av konsulentvirksomhet mens vi strevde med å lage et godt brukergrensesnitt for våre Internett-aksess kunder. Vi så for oss at generell informasjonspresentasjon på Internett for bedrifter og andre hadde et stort potensiale hvis man hadde et godt pek-og-klikk grensesnitt. Dette var ikke lett å utvikle, og kostet oss mye slit. Etter en tid konsentrerte vi oss om oppkobling, e-post og Usenet News. Da World Wide Web begynte å bli funksjonelt kastet vi oss over det, og hadde en av Norges første Web-servere.

Ett av de viktigste konsulentoppdragene våre fikk vi da vi solgte inn forretningsideen om å tilby oppkobling av faste IP-linjer til bedrifter til firmaet TelePost vinteren 92/93. Vi hadde ikke kapital til å utvikle denne forretningsideen selv. Som konsulenter hadde vi en tid kontrakt på å drifte TelePosts IP-nettverk (for salget av faste linjer), og medvirket således til oppbyggingen av det som etterhvert ble vår største konkurrent. Senere startet Oslonett eget IP-nettverk samtidig med at TelePost begynte å tilby Internett aksess til privatkunder.

Leverte OL-resultater fra Lillehammer
I 1994 var veksten i ferd med å bli kraftig, da vi fikk til en avtale med Sun Microsystems og NTB om levering av resultater fra Lillehammer-OL til Internett-brukere over WWW. Dette ga mye publisitet, faktisk over hele verden. Oslonett ble omtalt i San Jose Mercury News, Wall Street Journal, og på tekniske konferanser og websites over hele verden.

Dessverre er det ikke lett å vokse så fort, det krever blant annet tilgang på arbeidskapital. Ingen av de tradisjonelle ventureselskapene, SND eller andre var villige til å satse på Oslonett, til tross for at Oslonett på det tidspunkt var Norges ledende aktør innen kommersielt Internett. Vi var størst både på Internett aksess, World Wide Web og Internett drift, og dekket alle større forretningsområder, herunder faste linjer. Det eneste reelle tilbudet vi klarte å få frem var et rent oppkjøp, og det måtte vi si takk til for at Oslonett ikke skulle gå overende finansielt.

Overtatt av Schibsted
I august-95 ble Oslonett solgt til Schibsted, som hadde godt med de sårt tiltrengte finanser, og også hadde god bruk for det Oslonett var, spesielt Web-aktiviteten. Oslonett ble snart omdøpt til Schibsted Nett, og med dette startet en kommersiell utfasing av selskapets pioner-ånd. De opprinnelige stifternes teft ble erstattet av McKinsey-rapporter, og Schibsted ansatte ledelse uten Internett-erfaring. Resultatet ble økonomisk sett dårlig, selvom flere av selskapets aktiviteter ikke lot seg knekke.

Etter en deal med Telenor ble arvtageren til den gamle TelePost-aktiviteten og Schibsted-nett først slått sammen, og så splittet i Telenor Nextel og Scandinavia Online (SOL).

I ettertid er det lettere å forstå den manglende interesse for å investere i Oslonett når man tar i betraktning at f.eks. Bill Gates ikke satset alvorlig på Internett før høsten-95, og da var han alt for sent ute til å få den dominansen han søkte og fortsatt søker.

Starten var et pizzamøte
Idag er svært få av Oslonetts stiftere igjen i Telenor Nextel og SOL, men begge disse firmaene står sterkt i sine markeder, og sysselsetter mange mennesker. Selv om det hadde vært morsommere, og kanskje mer lønnsomt, om Oslonetts unike samling av kompetanse og pionerånd hadde fått leve videre, er det likefullt morsomt å vite at det som startet med et pizzamøte har vist seg svært så levedyktig.

PS: Denne “historien” er sikkert farvet av mitt ståsted, og alle feil og mangler må stå for min regning.