Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) kan virksomheter søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Hvis designere involveres tidlig er det større sjanse for å utvikle et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukerens faktiske behov. Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Neste søknadsfrist er 11. mai 2017, og søknadsskjemaet åpner 1. mars 2017.

 

Les mer