Verdivurdering- hvor mye er idéen din verd?

Hvor mye er virksomheten din verd?

Utgangspunktet er at fremtidige inntekter budsjetteres og neddiskonteres til en nåverdi med en relevant kapitalkostnad (renter).  Når investeringskostnadene trekkes fra ser du om resultatet er positivt og summen blir.

Utfordringen blir å overbevise om realismen i de fremtidige inntektene og redegjøre for usikkerheten som finnes og hvilken risiko det gir for nåverdien av din fremtidig inntjening.